Trang chủ > Chương trình tổng quát
Chương trình tổng quát

Ngày

Chương trình

THỨ BA

10/09/2019

Hội thảo
điều dưỡng

Đào tạo
cơ bản

Hội thảo đào tạo tiền hội nghị

  • Hội thảo Cấp cứu và Cấp cứu chấn thương
  • Hội thảo Siêu âm cấp cứu

Hội thảo đào tạo tiền hội nghị

  • Hội thảo Phòng và điều trị viêm phổi thở máy (Sáng)
  • Hội thảo Xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) (Chiều)

Hội thảo cấp cứu trước viện

 

THỨ TƯ

11/09/2019

Hội thảo đào tạo tiền hội nghị

  • Hội thảo Thông khí nhân tạo
  • Hội thảo Kiểm soát thân nhiệt theo đích
  • Hội thảo Hồi sức cấp cứu thần kinh của Hội Hồi sức thần kinh Hoa Kỳ (ENLS)

THỨ NĂM

12/09/2019

Hội thảo
điều dưỡng

Đào tạo nâng cao

 

 

Hội thảo sinh viên Y khoa

Hội nghị chính

&

Báo cáo khoa học

THỨ SÁU

13/09/2019