Trang chủ > Đăng ký
Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký tham dự hội nghị

A. THÔNG TIN CHUNG

Học hàm/ Học vị * (Thông tin được sử dụng để in Chứng chỉ, vui lòng điền đầy đủ, chính xác, có thể chọn nhiều lựa chọn):

Họ và tên* (Vui lòng điền đầy đủ họ tên có dấu):

Chức vụ:

Đơn vị công tác* (Khoa/ Phòng/ Bệnh viện):

Địa chỉ* (Vui lòng điền thông tin đầy đủ, chính xác để BTC gửi Thư mời):

Điện thoại*:

Email* (QR code sẽ được gửi vào mail, phục vụ cho đăng ký tại hội nghị, vui lòng điền thông tin chính xác, không dùng chung 1 email cho nhiều đăng ký):

Chứng minh thư/ Thẻ căn cước* (Vui lòng đính kèm ảnh chụp 2 mặt CMT/ Thẻ căn cước để được cấp chứng nhận đào tạo liên tục):


B. PHÍ THAM DỰ

Vui lòng tick vào phần hội thảo, phần đào tạo muốn tham gia

    Tổng chi phí:

Loại đăng ký

Trước 01/09

Sau 01/09

I

HỘI THẢO CHÍNH – 2 ngày (12-13/09/2019)

Mức phí bao gồm: bộ tài liệu hội nghị, tea-break, ăn trưa, Gala Dinner

Bác sỹ Việt Nam

Điều dưỡng Việt Nam, Paramedic, Nội trú, Sinh viên

Nhân viên công ty không tham gia triển lãm

Đối tượng khác

II

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (10-13/09/2019)

1

Hội thảo đào tạo điều dưỡng - 4 ngày (10-13/09/2019) Đã đủ học viên

10-11/09: Cơ bản (CB) | 12-13/09: Nâng cao (NC) SL: 150 ĐD

Điều dưỡng Việt Nam

Lớp CB

Lớp CB

Lớp NC

Lớp NC

Lớp CB + NC

Lớp CB + NC

2

Hội thảo Cấp cứu và Cấp cứu Chấn thương - 2 ngày (10-11/09/2019) SL: 120 BS + ĐD Đã đủ học viên

Bác sỹ Việt Nam

Điều dưỡng Việt Nam, Nội trú, Sinh viên

3

Hội thảo siêu âm cấp cứu - 2 ngày (10-11/09/2019) SL: 50 BS Đã đủ học viên

Bác sỹ Việt Nam

Nội trú, Sinh viên

4

Hội thảo Cấp cứu trước viện - 2 ngày (10 - 11/09/2019) SL: 100 BS + ĐD

Bác sỹ Việt Nam

Điều dưỡng Việt Nam, Nội trú, Sinh viên

5

Hội thảo Phòng và điều trị viêm phổi thở máy - buổi sáng (10/09/2019) SL: 150 BS + ĐD Đã đủ học viên

Bác sỹ Việt Nam

Điều dưỡng Việt Nam, Paramedic, Nội trú, Sinh viên

6

Hội thảo xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) - buổi chiều (10/09/2019) SL: 150 BS + ĐD

Bác sỹ Việt Nam

Điều dưỡng Việt Nam, Paramedic, Nội trú, Sinh viên

7

Hội thảo Hồi sức cấp cứu Thần kinh Hoa Kỳ (ENLS) - 1 ngày (11/09/2019) SL: 100 BS

Bác sỹ Việt Nam

Paramedic, Nội trú, Sinh viên

8

Hội thảo Thông khí nhân tạo - 1 ngày (11/09/2019) SL: 150 BS

Bác sỹ Việt Nam

9

Hội thảo Kiểm soát Hạ thân nhiệt theo đích - 1 ngày (11/09/2019) SL: 150 BS

Bác sỹ Việt Nam

10

Hội thảo sinh viên Y - 1 ngày (12/09/2019) SL: 100 SV

Sinh viên năm 4 - 6

C. THANH TOÁN

Đại biểu tự chi trả 5% phí xử lý giao dịch

 

Tài khoản : Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch quốc tế Hòa Bình

Số tài khoản : 00.11.00.33.12.740 (VND)

Citad : 01203001

Swift code : BFTVVNVX001

Ngân hàng : Sở giao dịch ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Vui lòng ghi nội dung chuyển khoản "|Tên đầy đủ| đóng phí tham dự VSEM2019” và gửi UNC/ Sao kê đến địa chỉ mail hoinghicapcuu2019@gmail.com (Ms. Diệp).

Đại biểu tự chi trả chi phí chuyển khoản