Trang chủ > Liên hệ
Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

  • Trần Thị Phượng – Thư ký hội

ĐT: 0399 795 498 – Email: vsem2019hcm@gmail.com  

  • Nguyễn Ngọc Diệp – Nhân viên hỗ trợ hội nghị

ĐT: 0913 631 936 – Email: hoinghicapcuu2019@gmail.com | vicky@hoabinhtourist.com

  • BS. Đỗ Ngọc Sơn – Tổng Thư ký Hội

ĐT: 0914 669 880 – Email: sonngocdo@gmail.com

  • PGS.TS. Nguyễn Văn Chi – Phó Chủ tịch Hội

ĐT: 0913 567 849 – Email: chinvvn@yahoo.com