Trang chủ > Quyền lời tài trợ
Quyền lời tài trợ

Ban tổ chức Hội thảo quốc tế về Y học cấp cứu – VSEM 2019 hoan nghênh tất cả các hình thức tài trợ từ các công ty và tổ chức quan tâm. VSEM 2019 cung cấp các gói tài trợ ở nhiều cấp độ khác nhau và tất cả các nhà tài trợ sẽ nhận được lợi ích và sự công nhận tương ứng. Bằng cách tài trợ tại VSEM 2019, các tổ chức tài trợ sẽ có cơ hội để tương tác với 2.000 người tham dự, là những giáo sư, bác sỹ, chuyên gia đầu ngành của nước ngoài, các nhà quản lý đến từ Bộ Y tế, lãnh đạo các bệnh viện, lãnh đạo các khoa hồi sức cấp cứu cùng các bác sỹ, điều dưỡng của các khoa hồi sức, cấp cứu tại các bệnh viện trên cả nước.

Ban tổ chức xin gửi tới quý Công ty/ Tổ chức mức tài trợ dự kiến cho “Hội nghị Quốc tế về Y học cấp cứu 2019” như sau:

Loại hình tài trợ

Giá trị tài trợ (VNĐ)

Tài trợ Kim cương

500 triệu VNĐ (Năm trăm triệu VNĐ)

Tài trợ Vàng

300 triệu VNĐ (Ba trăm triệu VNĐ)

Tài trợ Bạc

200 triệu VNĐ (Hai trăm triệu VNĐ)

Tài trợ Đồng

100 triệu VNĐ (Một trăm triệu VNĐ)

Đồng tài trợ

50 triệu VNĐ (Năm mươi triệu VNĐ)

In brochure trên kỷ yếu

(mục dành cho quảng cáo)

15 triệu VNĐ/ trang (Mười năm triệu VNĐ)

Đăng ký bài nói 10 phút

trong phiên chuyên đề của hội nghị

20 triệu VNĐ (Hai mươi triệu VNĐ)

Đăng ký tổ chức

Hội thảo vệ tinh và Workshop riêng

50 triệu VNĐ (Năm mươi triệu VNĐ)

(Các công ty tự chi trả cho các chi phí liên quan đến Hội thảo

vệ tinh như phòng họp, đồ ăn, báo cáo viên và phiên dịch)

Hoặc đăng ký tài trợ cho hội nghị bằng hiện vật:

túi đựng tài liệu, ấn phẩm hội nghị, thẻ đeo đại biểu, trang thiết bị hội nghị …

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

 1. MỨC TÀI TRỢ KIM CƯƠNG (500 triệu đồng)

Nhà tài trợ Kim cương sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

 • Có 01 gian triển lãm tương ứng với 03 gian hàng tiêu chuẩn tại Khu vực triển lãm của Hội nghị. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự chi trả.
 • Tên và logo xuất hiện trên bìa 1 cuốn tạp chí chuyên đề của Hội nghị.
 • Được đăng brochure Nhà tài trợ trên trang bìa 3, 4 cuốn tạp chí chuyên đề của Hội nghị.
 • 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ Kim cương trên tất cả các bandroll, backdrop, banner của Hội nghị. Số lượng và kích thước chúng tôi sẽ thông báo sau.
 • Được tổ chức Hội nghị vệ tinh với phòng họp và các trang thiết bị có sẵn trong Hội nghị (vào buổi trưa sau phiên khai mạc và phiên toàn thể. Nội dung của buổi Hội thảo vệ tinh phải được thông báo cho Ban Tổ Chức chậm nhất 02 tháng trước ngày Hội nghị chính thức).
 • 1 năm quảng cáo miễn phí trên website của Hội nghị (Bao gồm hiển thị logo và link website công ty, việc đăng tin bài, update lợi ích của sản phẩm liên tục qua dạng các bài báo, tin tức).
 • Nhận chứng nhận tài trợ, quà tặng của Nhà tài trợ Kim cương và thư mời dự tiệc Gala dinner chiêu đãi.
 • Miễn phí phí tham dự hội nghị chính (ngày 12-13/09/2019) dành cho 20 khách mời của nhà tài trợ.
 1. MỨC TÀI TRỢ VÀNG (300 triệu đồng)

Nhà tài trợ Vàng sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

 • Có 01 gian triển lãm tương ứng với 2 gian hàng tiêu chuẩn tại Khu vực triển lãm của Hội nghị. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự chi trả.
 • Tên và logo xuất hiện trên bìa 1 cuốn tạp chí chuyên đề của Hội nghị.
 • Được đăng brochure trong cuốn tạp chí chuyên đề của Hội nghị.
 • 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ Vàng trên tất cả các bandroll, backdrop, banner của Hội nghị. Số lượng và kích thước chúng tôi sẽ thông báo sau.
 • Có 1 bài giới thiệu Công ty 10 phút trong Hội nghị hoặc đưa chuyên gia tới báo cáo 01 bài 20 phút tại Hội nghị. Việc chọn lựa thời gian báo cáo sẽ phụ thuộc vào Ban tổ chức xét duyệt nội dung bài báo cáo và uy tín của báo cáo viên. Tên bài báo cáo phải được gửi trước 10/7/2019, nội dung bài báo cáo phải được gửi trước 15/7/2019.
 • 6 tháng quảng cáo miễn phí trên website của Hội nghị (Bao gồm hiển thị logo và link website công ty, việc đăng tin bài, update lợi ích của sản phẩm liên tục qua dạng các bài báo, tin tức).
 • Nhận chứng nhận tài trợ, quà tặng của Nhà tài trợ Vàng và thư mời dự tiệc Gala dinner chiêu đãi
 • Miễn phí phí tham dự hội nghị chinh (ngày 12-13/09/2019) dành cho 10 khách mời của nhà tài trợ
 1. TÀI TRỢ BẠC (200 triệu đồng)

Nhà tài trợ Bạc sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

 • Có 01 gian triển lãm tiêu chuẩn tại Khu vực triển lãm của Hội nghị. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự chi trả.
 • Được đăng brochure trong cuốn tạp chí chuyên đề của Hội nghị.
 • 01 Logo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ Bạc trên tất cả các bandroll, backdrop, banner của Hội nghị. Số lượng và kích thước chúng tôi sẽ thông báo sau.
 • 6 tháng quảng cáo miễn phí trên website của Hội nghị (Bao gồm hiển thị logo và link website công ty, việc đăng tin bài, update lợi ích của sản phẩm liên tục qua dạng các bài báo, tin tức).
 • Nhận chứng nhận tài trợ, quà tặng của Nhà tài trợ Bạc và thư mời dự tiệc Gala dinner chiêu đãi
 • Miễn phí phí tham dự hội nghị chính (ngày 12-13/09/2019) dành cho 05 khách mời của nhà tài trợ
 1. TÀI TRỢ ĐỒNG (100 triệu đồng)
 • Có 01 gian triển lãm tiêu chuẩn tại Khu vực triển lãm của Hội nghị. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự chi trả.
 • Logo của công ty sẽ được xuất hiện trên các ấn phẩm của Hội nghị: backdrop, banner…
 • Có 01 trang quảng cáo trong quyển Kỷ yếu của Hội nghị
 • Nhận chứng nhận tài trợ, quà tặng của Nhà tài trợ Đồng và thư mời dự tiệc Gala dinner chiêu đãi
 • Miễn phí phí tham dự hội nghị chính (ngày 12-13/09/2019) dành cho 02 khách mời của nhà tài trợ
 1. ĐỒNG TÀI TRỢ (50 triệu đồng)
 • Có 01 gian triển lãm tiêu chuẩn tại Khu vực triển lãm của Hội nghị. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự chi trả.
 1. ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO VỆ TINH, WORKSHOP (50 triệu đồng)
 • Quý công ty được quyền tổ chức 01 Hội thảo vệ tinh hoặc 01 workshop hoặc 01 tiền hội nghị và được đưa vào Chương trình của Hội nghị. Quý Công ty sẽ tự chịu trách nhiệm chi trả chi phí cho phòng họp và các trang thiết bị liên quan.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Phí tham dự hội nghị:
 • Quy đinh phí tham dự hội nghị chính thức (12-13/09/2019):

- Bác sỹ (người Việt Nam): 1.200.000 VNĐ

- Điều dưỡng (người Việt Nam): 800.000 VNĐ

- Bác sỹ (người nước ngoài): 400 USD

- Điều dưỡng (người nước ngoài): 200 USD

 • Quy định phí tham dự khóa hội thảo đào tạo bác sỹ:

- Bác sỹ (người Việt Nam): 500.000 VNĐ/ lớp 1 ngày; 1.000.000 VNĐ/ lớp 2 ngày

- Bác sỹ (người nước ngoài): 300 USD/ lớp 1 ngày; 500 USD/ lớp 2 ngày

 • Quy định phí tham dự hội thảo đào tạo điều dưỡng:

Điều dưỡng (người Việt Nam): 500.000VNĐ/ lớp 2 ngày; 750.000 VNĐ/ lớp 4 ngày

Điều dưỡng (người nước ngoài): 200 USD/ lớp 2 ngày; 500 USD/ lớp 4 ngày

 1. Thời hạn xác nhận tài trợ: Ngày 30 tháng 07 năm 2019
 1. Thời hạn kết thúc chuyển tiền tài trợ: Ngày 30 tháng 08 năm 2019

Quyền lợi tài trợ sẽ có hiệu lực từ khi ký kết Hợp đồng tài trợ đến khi kết thúc hội nghị. Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức không đảm bảo thực hiện quyền lợi tài trợ.

Quý công ty lưu ý số tiền tài trợ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Quý công ty cần hóa đơn VAT xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được tư vấn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ms. Trần Thị Phượng – Thư ký Hội

 ĐT: 0399 795 498 – Email: vsem2019hcm@gmail.com

Ms. Nguyễn Ngọc Diệp – Nhân viên hỗ trợ hội nghị

ĐT: 0913 631 936 – Email: hoinghicapcuu@gmail.com | vicky@hoabinhtourist.com      

TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn – Tổng Thư ký Hội

ĐT: 0914 669 880 – Email: sonngocdo@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Văn Chi – Phó Chủ tịch Hội

ĐT: 0913 567 849 – Email: chinvvn@yahoo.com